Інструкція для посади "Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з благоустрою та озеленення територій домоволодінь - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали щодо діяльності житлових організацій;
      - правила і норми технічної експлуатації житлового фонду;
      - будівельні норми і правила, державні стандарти;
      - основні агротехнічні правила зеленого будівництва на житлових територіях;
      - основи організації праці і трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє і контролює виконання заходів щодо забезпечення благоустрою і належного санітарного стану території, закріпленої за житловою організацією.

2.2. Організовує роботу і здійснює контроль за будівництвом, обладнанням і ремонтом дитячих, спортивних і господарських майданчиків, за проведенням весняних і осінніх робіт з благоустрою та озеленення прибудинкових територій.

2.3. Організовує роботи, пов'язані зі створенням зелених зон, місць відпочинку, вертикального озеленення будинків, доглядом за зеленими насадженнями (садіння, пересаджування, оновлення, зрізання, обкопування і підрубування дерев та живоплоту), завезенням рослинного ґрунту, улаштуванням і ремонтом газонів, квітників та клумб, захистом насаджень від шкідників.

2.4. Контролює своєчасність поливання і виконання підсобних робіт з прибирання та очищання газонів, квітників та інших озеленених площ від листя, сміття і снігу.

2.5. Наглядає за збереженістю і справністю лав, урн, сміттєзбірників, контейнерів, зливоприймальних колодязів, будинкових номерів, табличок з назвами вулиць, іншою інформацією, за станом підвальних та горищних приміщень, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.6. Організовує і забезпечує відновлення асфальтового покриття і газонів після виконання ремонтних або аварійних робіт.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.