Інструкція для посади "Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-доглядача організації житлово-комунального господарства II категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали щодо житлових організацій;
      - правила і норми технічної експлуатації житлового фонду;
      - положення про виконання планово-запобіжного ремонту житлового фонду;
      - основи організації праці і трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, санітарного утримання домоволодінь, своєчасне і якісне обслуговування за заявками мешканців, ремонт закріплених за ним будинків, будівель і територій садиб.

2.2. Контролює виконання графіка профілактичних оглядів, планових і непередбачених ремонтів.

2.3. Позачергово оглядає покрівлі, карнизи, балкони, галереї після злив, великих снігопадів, сильних вітрів тощо.

2.4. Здійснює контроль за прибиранням території, санітарним станом сміттєпроводів, сміттєзбірників, своєчасним вивезенням побутового сміття, дотриманням правил протипожежного захисту будинків, норм і правил охорони праці під час ремонтів і технічної експлуатації житлового фонду.

2.5. Складає заявки на матеріали для ремонту, веде журнал заявок мешканців на виконання ремонту.

2.6. Вимагає від мешканців та орендарів нежилих приміщень дотримання договірних зобов'язань.

2.7. Приймає населення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-доглядач підприємства житлового та комунального господарства I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.