Інструкція для посади "Майстер дільниці з видалення побутових відходів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці з видалення побутових відходів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - маршрути, на яких працює спецавтотранспорт, стан доріг, під'їзних шляхів до місця навантаження (вивантаження) відходів, небезпечні місця для руху автотранспорту;
      - адреси підприємств, що обслуговуються спецавтотранспортом і режими їх роботи;
      - правила експлуатації автомобілів, Правила дорожнього руху;
      - нормативні документи щодо вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила перевезення відходів, норми простою рухомого складу під час робочих операцій;
      - порядок оформлення первинних документів щодо роботи рухомого складу;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці з видалення побутових відходів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці з видалення побутових відходів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці з видалення побутових відходів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці з видалення побутових відходів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу водіїв спецмашин, закріплених за дільницею (районом), з якої видаляються побутові відходи.

2.2. Здійснює щоденну перевірку маршрутів санітарного очищення, контролює своєчасність і якість виконання робіт з вивезення побутових, харчових і негабаритних відходів.

2.3. Перевіряє відповідність фактичного накопичення відходів, їх обсягу, зазначеному у договорі, наявність необхідних умов для роботи спецавтотранспорту (справність під'їзних шляхів, сміттєзбірників).

2.4. Оцінює якість виконання водіями спецмашин змінного завдання з вивезення відходів за маршрутними картами.

2.5. Бере участь у паспортизації маршрутів і розробленні маршрутних графіків, перевірках спецавтотранспорту на лінії і в місцях вантажно-розвантажувальних робіт.

2.6. Контролює використання рухомого складу за призначенням і вантажомісткістю.

2.7. Готує необхідну інформацію про санітарний стан закріпленої дільниці, вивезення всіх видів відходів, про виявлені недоліки в організації робіт і вжиті заходи щодо їх усунення.

2.8. Спільно з робітниками санепідемстанції, управління житлового господарства та інших органів, які здійснюють функції з благоустрою та санітарного утримання міста, розв'язує питання організації якісного санітарного очищення міста.

2.9. Вносить пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення ефективності роботи спецавтотранспорту.

2.10. Забезпечує робітників дільниці спецодягом, інвентарем та інструментом.

2.11. Бере участь у роботі з укладання договорів із замовниками на вивезення усіх видів відходів, готує для цього необхідні матеріали.

2.12. Вимагає від водіїв і вантажників виконання ними завдань та обов'язків, дотримання правил експлуатації машин, правил дорожнього руху, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці з видалення побутових відходів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці з видалення побутових відходів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.