Інструкція для посади "Інженер з розрахунків та режимів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з розрахунків та режимів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з обслуговування та експлуатації теплоенергетичного устаткування;
      - будівельні норми і правила щодо котельних установок, теплових мереж, мереж гарячого водопостачання, питної води;
      - методику теплового та аеродинамічного розрахунку котлів, методику виконання теплотехнічних випробувань котлів, теплових мереж, хімводоочисток, деаераційно-живильних установок ЦТП;
      - методику виконання теплотехнічних розрахунків і розроблення обгрунтованих питомих норм витрачання паливно-енергетичних ресурсів;
      - порядок виконання пуско-налагоджувальних і режимно-налагоджувальних робіт на котлах, мережах та водопідготовці;
      - оргтехніку, основи економіки, основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Інженер з розрахунків та режимів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з розрахунків та режимів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з розрахунків та режимів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з розрахунків та режимів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє режимні карти роботи котелень: здійснює фотографію роботи котлів, визначає найекономніші режими роботи котлів на кожному з 15 випробувань.

2.2. Наглядає за їх впровадженням, готує звіти за режимними картами.

2.3. Вивчає проектну документацію, здійснює гідравлічний розрахунок теплових мереж, визначає навантаження з урахуванням тепловтрат.

2.4. Обстежує абонентські вводи з метою визначення діаметра та довжини трубопроводів, наявності елеваторних вузлів або шайб.

2.5. Складає схему теплопостачання, здійснює гідравлічний розрахунок, розрахунок звужувальних пристроїв.

2.6. Розробляє заходи щодо налагодження теплових мереж.

2.7. Разом з обслуговуючим персоналом встановлює звужувальні пристрої.

2.8. Здійснює випробування, у разі потреби коригує звужувальні пристрої.

2.9. Розраховує рівень забруднення довкілля викидами з димової труби.

2.10. Розраховує норми витрат солі, сульфовугілля за котельними.

2.11. Складає інструкцію для обслуговуючого персоналу ЦТП.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з розрахунків та режимів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з розрахунків та режимів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з розрахунків та режимів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з розрахунків та режимів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з розрахунків та режимів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з розрахунків та режимів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з розрахунків та режимів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з розрахунків та режимів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з розрахунків та режимів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.