Інструкція для посади "Імітатор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Імітатор I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією імітатора (артиста цирку розмовного жанру) II категорії не менше 3 років. Володіє високою професійною майстерністю, культурою виконання, автор оригінальних номерів, який проявляє самостійність і творчу ініціативу у створенні нового репертуару. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - положення про умови праці працівників цирку;
      - історію розвитку жанру;
      - основи акторської майстерності, сценічного руху;
      - методику професійної підготовки у своєму жанрі;
      - прийоми ексцентрики, гротеску;
      - циркову термінологію;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Імітатор I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Імітатор I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Імітатор I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Імітатор I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує пародійні, сатиричні номери (фейлетони, інтермедії тощо).

2.2. Створює способами цирку яскраві художні образи.

2.3. Постійно працює над створенням нового репертуару, вдосконаленням виконавської та акторської майстерності.

2.4. Бере участь у пантомімах, тематичних виставах, інтермедіях, парадах-прологах і епілогах з виконанням ролей та в масових сценах, а також кавалькадах незалежно від того, пов`язано це з гримуванням або переодяганням.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Імітатор I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Імітатор I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Імітатор I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Імітатор I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Імітатор I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Імітатор I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Імітатор I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Імітатор I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Імітатор I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Імітатор I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Імітатор I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Імітатор I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Імітатор I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Імітатор I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Імітатор I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Імітатор I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.