* *
Інструкція для посади "Акробат цирковий I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акробат цирковий I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією акробата циркового (артиста цирку спортивно-акробатичного жанру) II категорії не менше 2 років. Відмінно володіє артистичністю, мистецтвом акробатики в межах свого виду спортивно-акробатичного жанру; на високому професійному рівні виконує складні оригінальні трюки; вміє створювати або бере участь у створенні високохудожніх творів циркового мистецтва. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - положення про умови праці працівників цирку;
      - способи страхування та підтримки;
      - основи акторської майстерності і гриму;
      - історію і шляхи розвитку жанру акробатики;
      - методику тренерської роботи;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист в номерах спортивно-акробатичного жанру колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу, правила фігурного катання, технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання, правила і норми охорони праці під час роботи на льоду, термінологію фігурного катання.

1.4. Акробат цирковий I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акробат цирковий I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акробат цирковий I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акробат цирковий I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує нові високохудожні номери, репетирує і виступає з ними на манежі; бере участь в циркових пантомімах, феєріях, парадах-прологах, епілогах, інтермедіях та групових антре відповідно до сценарію вистави, незалежно від того, пов`язано це з гримуванням або переодяганням, дотримує правил і норм охорони праці, здійснює контроль за роботою асистентів, бере участь у всіх роботах з упакування та розпакування майна під час переїздів із цирку в цирк.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акробат цирковий I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акробат цирковий I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акробат цирковий I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акробат цирковий I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акробат цирковий I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акробат цирковий I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акробат цирковий I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акробат цирковий I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акробат цирковий I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акробат цирковий I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.