Інструкція для посади "Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомних електростанцій - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації і проведення ремонтних і налагоджувальних робіт електроенергетичного устаткування атомної електростанції;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи електроенергетичного устаткування атомної електростанції, правила його технічної експлуатації;
      - систему планово-запобіжного ремонту, організацію ремонтних і налагоджувальних робіт, технічного обслуговування устаткування;
      - методи планування ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання та налагодження устаткування;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - порядок складання заяв на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти;
      - правила здавання електроенергетичного устаткування в ремонт та приймання його після ремонту і налагодження;
      - технологію виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - передовий світовий та вітчизняний досвід ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування;
      - основи економіки, організації і нормування праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розроблення місячних, квартальних та річних планів (графіків) різних видів ремонту електроенергетичного устаткування атомної електростанції, а також заходів щодо забезпечення якості його експлуатації та обслуговування; контролює їх виконання, сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасний ремонт та налагодження електроенергетичного устаткування; виконує роботу з налагодження всіх видів устаткування атомної електростанції; забезпечує своєчасне введення його в експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергетичних блоків атомної електростанції.

2.2. Контролює якість ведення робіт з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування, вносить необхідні корективи в способи та методи налагодження з метою досягнення необхідних параметрів і характеристик роботи устаткування.

2.3. Бере участь у перевірках технічного стану електроенергетичного устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, що отримується.

2.4. Забезпечує підготовку ремонтних робіт, вживає заходів з реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту електроенергетичного устаткування, бере участь у розробленні заходів для вдосконалення організації ремонту й налагодження електроенергетичного устаткування, зниження трудомісткості та вартості ремонтних і налагоджувальних робіт, поліпшення їх якості, підвищення ефективності використання основних фондів (збільшення зносостійкості і скорочення простоїв обладнання).

2.5. Бере участь у розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодження електроенергетичного устаткування.

2.6. Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і світової науки, техніки та передового досвіду виконання ремонтних робіт електроенергетичного устаткування атомних електростанцій.

2.7. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій та винаходів, які стосуються вдосконалення конструкцій електроенергетичного устаткування атомної електростанції.

2.8. Керує працівниками, які беруть участь у проведенні ремонтних та налагоджувальних робіт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.