* *
Інструкція для посади "Апаратник окислення бітуму 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник окислення бітуму 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи апаратником окислення бітуму 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення всіх вузлів окислювальної установки;
      - принцип роботи компресорів, диспергаторів, бітумних котлів, маслопроводів і насосів систем тепломаслообігріву та електромаслообігріву;
      - правила та прийоми ведення процесу окислення бітуму;
      - вимоги технологічної карти до якості сировини та окисленого бітуму;
      - правила експлуатації газового та енергетичного господарства;
      - правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою та автоматикою;
      - методи усунення несправностей у роботі окислювальної установки.

1.4. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить процес окислення бітуму відповідно до заданого режиму.

2.2. Оглядає реактори, акумуляторні установки, конвертори.

2.3. Здійснює пуск і зупинку обладнання.

2.4. Наповнює акумулятори рідким бітумом.

2.5. Регулює подавання рідкого палива в топки реактора.

2.6. Подає до реактора суміші зневодненого бітуму із стислим повітрям.

2.7. Стежить за тепловим режимом трубчастих печей, за роботою систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Перекачує окислений бітум у місткості.

2.9. Контролює хід скидання нафтопродуктів у промканалізацію.

2.10. Бере участь у ремонті установки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник окислення бітуму 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.