Інструкція для посади "Оператор товарний 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор товарний 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища або професійно-технічна освіта (молоділий спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора товарного 6 розряду не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес приймання, зберігання, відпускання та перекачування нафти і нафтопродуктів;
      - конструкцію та засоби експлуатації резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів, у тому числі підземних місткостей;
      - правила взаємодії наливних пунктів, нафтобаз, магістральних нафтопродуктопроводів, залізничного і водного транспорту;
      - стандарти;
      - нормативні документи з якості, зберігання та перекачування нафти і нафтопродуктів;
      - інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт;
      - властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

1.4. Оператор товарний 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор товарний 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор товарний 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор товарний 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами та веде технологічний процес з приймання, зберігання та відпускання нафтопродуктів на нафтобазах, які здійснюють постачання (реалізацію) нафтопродуктів з потенціальною річною потужністю постачання (реалізації) понад 130 тис.т.

2.2. Керує роботами та веде технологічний процес обслуговування товарних і резервуарних парків, залізничних та автомобільних естакад, причалів, наливних пунктів, магістральних нафтопродуктопроводів, перевалочних нафтобаз з вантажообігом, обсягом перекачування або наливання нафти і нафтопродуктів понад 16000 т на добу.

2.3. Обслуговує резервуарні парки з резервуарами місткістю понад 20000 м.куб., підземні місткості для зберігання нафтопродуктів.

2.4. Приймає заповнені резервуари від нафто- та продуктопроводів і здає резервуари під закачування.

2.5. Підтримує зв'язок з диспетчером нафтобази, з цехом зливання-наливання нафтопродуктів, лабораторією, операторами товарних та інших резервуарних парків, магістральних нафто- і продуктопроводів, обчислювальним центром.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор товарний 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор товарний 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор товарний 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор товарний 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор товарний 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор товарний 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор товарний 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор товарний 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор товарний 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор товарний 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.