Інструкція для посади "Черговий по поверху готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий по поверху готелю" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування готелями;
      - внутрішній розпорядок у готелі;
      - прейскуранти цін на номери, місця в номерах, послуги, що надаються мешканцям;
      - правила протипожежного захисту.

1.4. Черговий по поверху готелю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий по поверху готелю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий по поверху готелю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий по поверху готелю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розміщує у номерах на поверсі громадян, яких направляє адміністратор.

2.2. Забезпечує виконання мешканцями та обслуговуючим персоналом на поверсі правил користування та внутрішнього розпорядку в готелі.

2.3. Здійснює розрахунки за надані послуги.

2.4. Зберігає, приймає та видає ключі від номерів.

2.5. Здійснює контроль за чистотою приміщень, збереженістю майна та обладнання на поверсі, за економним витрачанням електроенергії і води.

2.6. Наглядає за безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вживає заходів щодо їх усунення (якщо ці роботи не виконуються іншими посадовими особами).

2.7. Контролює вчасність виїзду громадян, які мешкали на поверсі.

2.8. Веде обік вільних номерів та місць у номерах і повідомляє чергового адміністратора про їх наявність.

2.9. Видає перепустки на винесення речей під час звільнення номерів і місць.

2.10. Складає акти про забуті мешканцями речі, документи, гроші та здає їх до камери схову або адміністратору.

2.11. Приймає та здає чергування і гроші, одержані за послуги.

2.12. Контролює якість виконання посадових обов'язків покоївками та прибиральницями на поверсі.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий по поверху готелю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий по поверху готелю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий по поверху готелю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий по поверху готелю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий по поверху готелю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий по поверху готелю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий по поверху готелю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий по поверху готелю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий по поверху готелю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий по поверху готелю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.