* *
Інструкція для посади "Лікар-рефлексотерапевт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-рефлексотерапевт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Неврологія" з наступною спеціалізацією з "Рефлексотерапії". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію рефлексо- та лазеротерапевтичної служби, швидкої і невідкладної медичної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-рефлексотерапевта;
      - основи норми і патології анатомії та фізіології органів і систем людини, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги;
      - основи неврології, біохімії, імунології, генетики та інш. медичних дисциплін;
      - сучасну класифікацію хвороб;
      - основні клінічні симптоми і синдроми захворювань, при яких застосовують рефлексо- та лазеротерапію;
      - принципи сумісності і послідовності призначення процедур, загальні і функціональні методи обстеження;
      - сучасні методи рефлексо- та лазеротерапії;
      - показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;
      - правила і вимоги до обладнання кабінету рефлексо- та лазеротерапії;
      - техніку проведення процедур;
      - правила безпеки під час роботи з апаратурою і приладами;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-рефлексотерапевт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-рефлексотерапевт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-рефлексотерапевт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-рефлексотерапевт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію роботи кабінетів рефлексо- та лазеротерапії в поліклініках та стаціонарах, медико-санітарних частинах, у спеціалізованих лікувальних закладах.

2.2. Забезпечує рефлексотерапевтичну допомогу хворим.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, організовує і проводить консультації хворих.

2.5. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.6. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.7. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує сучасні методи рефлексо- та лазеротерапії.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-рефлексотерапевт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-рефлексотерапевт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-рефлексотерапевт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-рефлексотерапевт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-рефлексотерапевт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-рефлексотерапевт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-рефлексотерапевт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-рефлексотерапевт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-рефлексотерапевт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-рефлексотерапевт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.