Інструкція для посади "Лікар-психіатр дитячий дільничний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-психіатр дитячий дільничний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Спеціалізація за фахом "Дитяча психіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, організацій психіатричної допомоги дітям;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-психіатра дитячого дільничного;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ психіатричного профілю;
      - організацію швидкої невідкладної психіатричної допомоги дітям, диспансерного нагляду та лікарського контролю;
      - організацію роботи медико-соціальної експертної комісії;
      - закономірності нормального психофізичного розвитку дітей, формування їх особистості;
      - патофізіологію основних нервово-психічних розладів;
      - клініко-психопатологічні, нетоксикологічні, загальні та спеціальні лабораторні методи обстеження дитини з психічними розладами;
      - принципи, способи та методи психофармакотерапії, питання інтенсивної терапії психічних розладів у дітей;
      - клінічну симптоматику психічній захворювань у дітей, методи їх профілактики, діагностики, лікування;
      - основні суміжні дисципліни (загальна і підліткова психіатрія, дитяча неврологія, педіатрія, фізіологія і патофізіологія центральної нервової системи, медична психологія);
      - принципи та методи психотерапії, питання підготовки хворих дітей до перебування у медичних установах для запобігання порушень адаптації;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-психіатр дитячий дільничний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-психіатр дитячий дільничний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-психіатр дитячий дільничний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-психіатр дитячий дільничний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативними актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію психіатричної допомоги дітям.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, диспансерного нагляду та амбулаторного лікування хворих дітей психіатричного профілю, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Веде облік психічно хворих дітей свого району.

2.5. Визначає показання та протипоказання до госпіталізації та перебування дітей у спеціальних установах.

2.6. Проводить консультації за направленням дитячих лікарів інших спеціальностей, в тому числі і вдома.

2.7. Проводить медичне обстеження нервово-психічного здоров'я дитини перед вступом до школи.

2.8. Сприяє правовому та соціально-побутовому захисту дітей.

2.9. Надає патронажну допомогу хворим дітям.

2.10. Підтримує постійний зв'язок з дільничним педіатром, дитячим неврологом, лікарями дитячих шкільних установ.

2.11. Бере участь у проведенні судово-психіатричних експертиз.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.14. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.15. Веде лікарську документацію.

2.16. Проводить психогігієнічну та санітарно-освітню роботу з батьками, педагогами та вихователями.

2.17. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-психіатр дитячий дільничний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-психіатр дитячий дільничний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.