Інструкція для посади "Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником на поверхневих роботах 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - усі види, способи, методи та правила виконання гірничопрохідницьких робіт відповідно до заданого напрямку і розміру;
      - технічні характеристики;
      - особливості конструкцій та правила експлуатації гірничопрохідницьких машин і машин для бетонування та монтажу облицювань;
      - правила та способи виправляння геометричної форми тунельних облицювань;
      - способи підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії;
      - способи заміряння кривих за стрілками прогину.

1.4. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні прохідницькі роботи під час будівництва відкритим способом тунелів, станцій метрополітену і споруд спеціального призначення у точній відповідності до заданого напрямку та перерізу.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прохідник на поверхневих роботах 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Буріння шпурів буровими установками та перфораторами масою 35 кг та більше (разом з пневмопідтримкою).

5.2. Ліквідування аварійного стану вибою.

5.3. Монтаж облицювань перегінних і станційних тунелів та наземних споруд із збірних бетонних і залізобетонних конструкцій масою більше 15 т.

5.4. Улаштовування віялоподібного дерев'яного та багатокутного стального кріплення.

5.5. Під час укладання постійних колій метрополітену виконує регулювання та вивіряння стрілкових переводів, розраховування та підбирання укорочених рейок на кривих ділянках постійної колії.