Інструкція для посади "Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову холодильної установки, устаткування, апаратів і заморожувальних колонок, що обслуговуються;
      - технологію та способи регулювання процесу заморожування грунту, правила заповнення системи охолодження;
      - ознаки несправностей у роботі установки та способи їх усування;
      - геологічну характеристику грунтів, що заморожуються;
      - порядок монтажу установок;
      - схему розташування заморожувальних колонок і розсільних мереж;
      - основи термодинаміки, електротехніки;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує холодильні установки для заморожування грунтів, що обладнана компресорами загальною продуктивністю більше 2,1 млн.Дж/год.(500 тис.ккал/год.), під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обслуговування холодильних установок для заморожування грунтів.

5.2. Пуск та зупинка агрегатів, забезпечення їх безперебійної роботи.

5.3. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних пристроїв.

5.4. Регулювання температурного режиму роботи установки залежно від стану грунту, що заморожується.

5.5. Виявляння, запобігання та усування несправностей у роботі установки.

5.6. Участь у всіх видах ремонтних робіт.