Інструкція для посади "Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання дорожньо-транспортної машини й встановленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту;
      - правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту;
      - причини виникнення несправностей та способи їх усування;
      - технологію робіт, основні властивості і склад матеріалів, що використовуються;
      - способи вивантаження та завантаження матеріалів;
      - правила та норми охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
      - режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує щебенерозподілювачем причіпним та забезпечує його роботу і устаткування (живильника, шнеків, гідросистеми піднімання та опускання трапу тощо) під час виконання роботи з розподілу дрібнофракційного щебеню (білого, чорного) в процесі улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг.

2.2. Монтує устаткування щебенерозподілювача.

2.3. Перевіряє роботу: двигуна, приводів шнека і живильника, їх роботу на холостому ходу, вузлів гідроприводу та герметичності з'єднань, піднімання та встановлення трапів у робоче та транспортне положення, системи керування; технічний стан натягання ланцюгових передач, кріплення вузлів і механізмів, тиск у шинах.

2.4. Установлює зазор між заслонками бункера та живильника, регулює кількість подавання щебеню на покриття.

2.5. Забезпечує завантаження бункера щебенем із самоскидів, що під'їжджають до щебенерозподілювача та виїжджають на трап заднім ходом.

2.6. Забезпечує виконання робіт у технологічній послідовності й темпі, що прийнятий для кожного робочого потоку.

2.7. Монтує, регулює устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, та забезпечує безперебійну його роботу.

2.8. Здійснює візуальний огляд робочої ділянки або дорожнього покриття, що підлягає ремонту або утриманню та встановлює технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року.

2.9. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників.

2.10. Запобігає несправностям у роботі дорожньо-транспортної машини.

2.11. Виконує щозмінне її технічне обслуговування, бере участь у планово-запобіжному ремонті.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.