* *
Інструкція для посади "Лікар-ендокринолог дитячий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-ендокринолог дитячий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр). за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" з наступною спеціалізацією з "Дитячої ендокринології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я і нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині;
      - організацію ендокринологічної допомоги дітям, в тому числі швидкої і невідкладної, служби інтенсивної терапії і реанімації в ендокринології;
      - генетичні основи патології в ендокринологічній клініці, основи вчення про реактивність і алергію, імунологічні основи патології;
      - основи водно-електролітного і мінерального обмінів, кислотно-основної рівноваги;
      - клініку, сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації ендокринних захворювань у дітей;
      - організацію диспансеризації;
      - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в ендокринології;
      - основи фармакотерапії в клініці ендокринних захворювань;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-ендокринолог дитячий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-ендокринолог дитячий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-ендокринолог дитячий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-ендокринолог дитячий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію ендокринологічної допомоги дітям.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації в межах своєї спеціальності.

2.3. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу дітям з ендокринними захворюваннями.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.

2.6. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.7. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-ендокринолог дитячий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-ендокринолог дитячий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-ендокринолог дитячий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-ендокринолог дитячий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-ендокринолог дитячий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-ендокринолог дитячий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-ендокринолог дитячий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-ендокринолог дитячий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-ендокринолог дитячий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-ендокринолог дитячий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.