* *
Інструкція для посади "Лікар-імунолог дитячий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-імунолог дитячий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Педіатрія" з наступною спеціалізацією з "Дитячої імунології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині;
      - організацію імунологічної допомоги дітям, в тому числі швидкої та невідкладної;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-імунолога дитячого;
      - структуру і функції органів кровотворення, імунної системи;
      - будову і функції імунокомпетентних органів дитячого організму;
      - особливості функціонування імунної системи у дітей;
      - антигени, їх властивості, різновиди та інш.;
      - антитіла, класи і субкласи, їх значення в імунних процесах;
      - загальні і спеціальні методи імунологічних досліджень;
      - основні правила оцінки та інтерпретації імуно- та алергограми;
      - особливості проведення та календар профілактичних щеплень, можливі поствакцинальні ускладнення і невідкладну допомогу в разі їх виникнення;
      - методи оцінки ефективності імунізації, визначення колективного імунітету;
      - основні клінічні й лабораторні ознаки вродженої та набутої імунної недостатності у дітей та методи її терапії;
      - основи фармакотерапії;
      - методи фізіотерапії, кліматотерапії, лікувальної фізкультури, дієтотерапії, показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;
      - організацію диспансеризації дітей з імунною недостатністю;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-імунолог дитячий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-імунолог дитячий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-імунолог дитячий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-імунолог дитячий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію імунологічної та алергологічної допомоги.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

2.3. Організовує та проводить диспансеризацію дітей з імунною недостатністю.

2.4. Надає хворим дітям швидку і невідкладну медичну допомогу.

2.5. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.6. Працює в тісному контакті з лікарями-спеціалістами педіатричної, ендокринологічної та інших спеціальностей, проводить консультації хворих дітей.

2.7. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів в разі виникнення осередку інфекції.

2.8. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.11. Веде лікарську документацію.

2.12. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед батьків і дітей.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-імунолог дитячий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-імунолог дитячий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-імунолог дитячий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-імунолог дитячий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-імунолог дитячий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-імунолог дитячий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-імунолог дитячий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-імунолог дитячий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-імунолог дитячий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-імунолог дитячий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.