* *
Інструкція для посади "Водій трамвая 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій трамвая 3-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії і можливі несправності трамвайних вагонів, що експлуатуються на даному підприємстві, їх обладнання;
      - Правила дорожнього руху, технічної експлуатації та користування трамваєм;
      - існуючі форми проїзних квитків;
      - інструкцію з економії електроенергії;
      - особливості водіння трамваїв в осінньо-зимовий період;
      - порядок роботи у разі безкондукторного обслуговування пасажирів;
      - профіль та особливості дороги на маршруті, що обслуговується;
      - порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху;
      - порядок оформлення поїзної документації;
      - періодичність оглядів і ремонтів трамваїв, правила користування радіоустановкою і компостерами;
      - інструкції щодо зчеплення-розчеплення поїздів та їх буксирування і технічного обслуговування;
      - характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі і рейкового полотна, основи психології, правила спілкування з пасажирами.

1.4. Водій трамвая 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій трамвая 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій трамвая 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій трамвая 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує трамвайними вагонами та 2-складовими поїздами, які експлуатуються на даному підприємстві, з додержанням розкладу, режимів руху, що забезпечують економію електроенергії, правил безпеки руху в депо і на лінії з урахуванням особливостей водіння в осінньо-зимовий період.

2.2. Здійснює зчеплення і розчеплення 2-складових поїздів під час буксирування і керує поїздом, що буксирується.

2.3. Перевіряє технічний стан і виконує роботи з технічної підготовки вагона (поїзда) перед виїздом на лінію і після повернення в депо.

2.4. Оцінює придатність вагона (поїзда) до експлуатації перед виїздом на лінію.

2.5. Оформлює поїзну документацію і заявки на усунення несправностей вагона (поїзда), оцінює якість їх виконання.

2.6. Визначає несправність агрегату, вузла на лінії і приймає рішення про можливість подальшої експлуатації вагона (поїзда).

2.7. Усуває дрібні експлуатаційні несправності, що виникли під час роботи на лінії і не вимагають розбирання механізмів.

2.8. Бере участь у технічному обслуговуванні вагонів (поїздів).

2.9. Візуально визначає в процесі руху несправності спецчастин контактної мережі і рейкового полотна.

2.10. Контролює дотримання правил посадки і висадки пасажирів, навантаження і розвантаження вантажів.

2.11. Оголошує з використанням радіоустановки назви пунктів зупинки, порядок оплати за проїзд.

2.12. Оцінює дорожні обставини у разі виникнення несправностей вагона (поїзда), рейкового полотна, контактної мережі і вживає заходів щодо запобігання або усунення аварії і затримок руху інших транспортних засобів.

2.13. Вибирає слушний момент для закривання дверей і рушання з місця на зупинках в умовах часу "пік", знаходить засоби впливу на пасажирів, спрямовані на запобігання конфліктам і підвищення рівня культури обслуговування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій трамвая 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій трамвая 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій трамвая 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій трамвая 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій трамвая 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій трамвая 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій трамвая 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій трамвая 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій трамвая 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій трамвая 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.