* *
Інструкція для посади "Провідний інженер служби ліній енергопідприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер служби ліній енергопідприємства" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ліній енергопідприємства I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації і ремонту високовольтних ліній;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - будівельні норми й правила (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
      - обсяги й норми випробувань електроустаткування;
      - принципову електричну схему мереж напругою 35 кВ і вище;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає плани й організовує проведення капітальних ремонтів високовольтних ліній напругою 35 кВ і вище.

2.2. Здійснює періодичні обходи й огляди ліній.

2.3. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методів ремонту і технічного обслуговування ліній.

2.4. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі високовольтних ліній.

2.5. Проводить аналіз причин аварій і пошкоджень, розробляє заходи щодо підвищення надійності й економічності експлуатації устаткування високовольтних ліній, контролює якість і своєчасне проведення ремонтів та намічених заходів.

2.6. Бере участь у роботі комісій з приймання нових високовольтних ліній.

2.7. Складає нові і переглядає застарілі інструкції з питань ремонту й технічного обслуговування високовольтних ліній, розробляє технологічні карти проведення відповідних робіт.

2.8. Підготовляє технічні умови, розглядає проекти нових і реконструйованих високовольтних ліній, готує висновки до них у частині питань, що входять до компетенції служби.

2.9. Веде паспорти високовольтних ліній.

2.10. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер служби ліній енергопідприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.