Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову електродвигунів і схеми внутрішніх з'єднань їх обмоток;
      - призначення і будову обладнання і апаратури панелей керування;
      - способи прокладання кабелів в умовах машинного залу і нахиленої частини ескалаторів;
      - класифікацію типів приладів, правила їх перевірки, випробування і способи усунення дефектів у роботі, способи вимірювання величин опору ізоляції і розміру потужності;
      - технічні умови на капітальний перемонтаж схем електропривода;
      - схеми електрообладнання ескалаторів усіх типів;
      - методи визначення несправностей у електросхемах ескалаторів різних типів і способи швидкого відновлення роботи під час несправностей;
      - принципові і монтажні схеми установок телевізійного керування ескалаторами і приладами, що застосовуються під час налагодження окремих вузлів;
      - правила користування окремими телевізійними установками.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, ремонтує та регулює найбільш відповідальні вузли привода ескалаторів, редуктора, виконує особливо складні електромонтажні і слюсарні роботи під час поточного і профілактичного ремонту ескалаторів.

2.2. Ремонтує і здійснює ревізію електрообладнання ескалаторів із зніманням, розбиранням і встановленням електродвигунів з фазовим ротором і автоматичним переключенням обмоток статора і короткозамкненим ротором потужністю понад 100 кВт.

2.3. Ремонтує захисні пристрої та автоматику.

2.4. Виготовляє шаблони і пристрої.

2.5. Випробовує і здає відремонтоване обладнання.

2.6. Здійснює демонтаж, монтаж, налагодження і регулювання схеми електроприводів ескалаторів без автоматичного переключення обмоток статора електродвигуна "Трикутник-зірка", здійснює монтаж складних схем керування електропривода.

2.7. Усуває несправності і пошкодження в схемах електроприводу, електродвигунів, апаратів у процесі експлуатації та ремонту.

2.8. Перевіряє і ремонтує електричні частини приладів із зняттям з них електричних схем.

2.9. Ремонтує, здійснює ревізію складних елементів телекерування ескалаторами.

2.10. Виготовляє особливо складні шаблони і пристрої.

2.11. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що складається, з підганянням по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності).

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.