Інструкція для посади "Машиніст пересувного компресора 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст пересувного компресора 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста пересувного компресора 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи експлуатації нафтових, газових та нагнітальних свердловин;
      - призначення, будову і правила експлуатації різних систем компресорів, силового устаткування, автомашини, контрольно-вимірювальних приладів та автоматичного захисту установки;
      - види палива, мастил та охолодження;
      - способи виявлення та усунення неполадок у роботі пересувної компресорної установки;
      - схеми підключення комунікацій від установки до свердловини;
      - норми витрат експлуатаційних матеріалів на вироблення стисненого повітря;
      - основні поняття з теплотехніки, електротехніки, бурового та експлуатаційного обладнання, технології буріння, випробування (освоєння) і капітального ремонту нафтових і газових свердловин, слюсарну справу.

1.4. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує компресорну установку.

2.2. Запускає і зупиняє компресор, дизель.

2.3. Прокладає комунікації, підключає їх до компресорної установки та устя свердловини.

2.4. Проводить роботи щодо виклику припливу рідини зі свердловини шляхом створення депресії на вибої, стежить за припливом рідини (нафти).

2.5. Регулює подавання повітря під час термічного оброблення привибійної зони свердловини.

2.6. Бере участь у роботах із розкриття продуктивних пластів із застосуванням газоподібних агентів і з ліквідації ускладнень у бурінні.

2.7. Регулює режими роботи компресорної установки та дизеля за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Стежить за роботою всіх механізмів та систем пересувної компресорної установки, встановлює основні параметри установки відповідно до технологічних регламентів на буріння та випробування (освоєння) свердловин.

2.9. Визначає і усуває дефекти в роботі дизеля, компресора і виконує поточні ремонти всіх систем компресорної установки, включаючи системи аварійного захисту.

2.10. Керує автомашиною.

2.11. Оформлює документацію на проведення робіт і веде журнал обліку роботи установки.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст пересувного компресора 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи на причіпному пересувному компресорі з робочим тиском до 10 МПа (100 кгс/кв.см) включно.