Інструкція для посади "Інженер-диспетчер I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-диспетчер I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-диспетчера служби рухомого складу II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;
      - будову рухомого складу, правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів, технологію їх ремонту;
      - основи економіки, організації праці;
      - основи трудового законодавства: правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інженер-диспетчер I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-диспетчер I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-диспетчер I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-диспетчер I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за випуском рухомого складу на лінію по кожному депо згідно з розкладом руху, за дотриманням норм міжремонтного пробігу.

2.2. Забезпечує виконання графіків виходу рухомого складу на маршрути міста, відкриття нових ліній руху.

2.3. Веде облік розподілу рухомого складу між кожним депо.

2.4. Бере участь у складанні поточних і перспективних планів робіт.

2.5. Бере участь у складанні планів ремонтів рухомого складу в ремонтних майстернях.

2.6. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, обладнання і запчастин і готує пропозиції з їх придбання.

2.7. Оформлює заявки на матеріали, обладнання і запчастини для ремонту рухомого складу.

2.8. Бере участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод.

2.9. Здійснює контроль за експлуатацією та обслуговуванням приладів безпеки.

2.10. Сприяє впровадженню передових методів організації праці, складає звіти за встановленою формою, веде іншу технічну документацію.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-диспетчер I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-диспетчер I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-диспетчер I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-диспетчер I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-диспетчер I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-диспетчер I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-диспетчер I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-диспетчер I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-диспетчер I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-диспетчер I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.