Інструкція для посади "Інженер із заливання свердловин II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер із заливання свердловин II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ведення бурових робіт (кріплення свердловин);
      - геологічну будову родовищ;
      - методи геофізичних і гідродинамічних досліджень;
      - технологію виконання цементувальних робіт;
      - конструкцію обсадних колон;
      - цемент і матеріали (які застосовуються під час виконання цементувальних робіт), норми їх витрат, правила збереження і транспортування;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід із заливання свердловин;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер із заливання свердловин II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер із заливання свердловин II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер із заливання свердловин II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер із заливання свердловин II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує технологічними процесами заливання (цементування) свердловин.

2.2. Контролює підготовку ствола свердловин до цементування, забезпечує правильне встановлення оснащення експлуатаційних колон.

2.3. Організовує опресування наземних комунікацій і підготовку матеріальних і технічних засобів для проведення цементувальних робіт.

2.4. Забезпечує раціональне розставлення технологічного устаткування, здійснює розрахунок потрібної кількості цементу, продавлюючої рідини і хімічних реагентів.

2.5. Визначає очікуваний максимальний тиск у свердловині та час, необхідний для цементування обсадних колон і виконання інших робіт з заливання.

2.6. Здійснює розроблення відповідної технічної документації і контроль за дотриманням технологічної дисципліни, виконання правил охорони праці.

2.7. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт.

2.8. Бере участь у роботах з ліквідації браку, який виник у процесі цементування експлуатаційних колон.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер із заливання свердловин II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер із заливання свердловин II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер із заливання свердловин II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер із заливання свердловин II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер із заливання свердловин II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер із заливання свердловин II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер із заливання свердловин II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер із заливання свердловин II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер із заливання свердловин II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер із заливання свердловин II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.