Інструкція для посади "Начальник відділу диспетчерської енергослужби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу диспетчерської енергослужби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування;
      - схеми живлення тягових підстанцій, контактної та кабельної мереж;
      - межу і схеми усіх позитивних та негативних ліній постійного струму;
      - нормальні та аварійні схеми енергогосподарства;
      - технологію виконання аварійних робіт;
      - правила технічної експлуатації трамваїв та тролейбусів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу диспетчерської енергослужби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу диспетчерської енергослужби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу диспетчерської енергослужби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу диспетчерської енергослужби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за правильною експлуатацією та своєчасним ремонтом енергетичного обладнання та енергосистем.

2.2. Планує роботу енергодиспетчерів.

2.3. Забезпечує організацію робіт із запобігання аваріям, а в разі виникнення аварії ліквідацію її наслідків на контактній кабельній мережі та тягових підстанціях.

2.4. Координує виконання ремонтних робіт та узгоджує їх з роботами інших служб.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці і технічної експлуатації під час виконання будь-яких робіт в енергослужбі.

2.6. Контролює ведення установленої технологічної та оперативної документації.

2.7. Забезпечує облік роботи аварійних бригад контактної мережі та аварійних спецмашин.

2.8. Здійснює облік та аналіз витрати електроенергії, аналізує причини аварій.

2.9. Забезпечує впровадження прогресивних методів ремонту й експлуатації енергоустаткування.

2.10. Керує працівниками відділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу диспетчерської енергослужби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу диспетчерської енергослужби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.