Інструкція для посади "Оператор сортувальної гірки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор сортувальної гірки 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора сортувальної гірки 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкцію з забезпечення безпеки розпуску поїздів та маневрових пересувань на механізованих та автоматизованих сортувальних гірках під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту гіркових пристроїв;
      - правила перевезення вантажів;
      - правила та норми з охорони праці, технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, яка стосується його роботи;
      - принцип роботи технічних пристроїв сортувальних гірок та правила їх експлуатації;
      - нумерацію вагонів, спеціалізацію, місткість та профіль колій сортувального парку.

1.4. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розпуску поїздів на механізованих гірках з річним середньодобовим переробленням 4000 вагонів за допомогою пристроїв автоматичного регулювання швидкості і керування автоматичними сигналами з пульта керування - у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок великої потужності.

2.2. Переводить централізовані стрілки та керує сигналами для приготування маршрутів слідування відчепів у процесі розпуску поїздів та маневровими пересуваннями у горловині сортувального парку.

2.3. Регулює швидкість руху вагонів шляхом гальмування їх вагонними уповільнювачами для забезпечення необхідними інтервалами між відчепами і допустиму швидкість з'єднання вагонів у сортувальному парку.

2.4. Контролює правильність роботи гіркових пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Стежить за відповідністю маршрутів слідування відчепів даним сортувального листка.

2.6. Передає інформацію про порядок розпуску поїзда, зміни направлення слідування відчепів та наявності вагонів з вантажами, які потребують під час гальмування особливої обережності.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор сортувальної гірки 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.