* *
Інструкція для посади "Водій тролейбуса 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій тролейбуса 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водія тролейбуса 5 розряду - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип дії усього обладнання і характер можливих несправностей тролейбусів усіх типів;
      - Правила дорожнього руху, технічної експлуатації і користування тролейбусами;
      - правила експлуатації шин;
      - існуючі форми проїзних квитків;
      - інструкцію щодо економії електроенергії;
      - особливості водіння тролейбусів в осінньо-зимовий період;
      - порядок роботи в разі безкондукторного обслуговування пасажирів;
      - профіль і особливості дороги на маршруті, що обслуговується;
      - порядок роботи рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху;
      - правила оформлення поїзної документації;
      - періодичність оглядів і ремонтів тролейбусів;
      - правила користування радіоустановкою і компостерами;
      - характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі;
      - основи психології, правила спілкування з пасажирами;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом і спецобладнанням для проведення оглядів і ремонтів тролейбуса.

1.4. Водій тролейбуса 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій тролейбуса 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій тролейбуса 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій тролейбуса 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує тролейбусами усіх типів.

2.2. Усуває виниклі під час роботи на лінії експлуатаційні несправності тролейбуса, які потребують розбирання механізмів.

2.3. Застосовує контрольно-вимірювальні прилади та спеціальний інструмент і обладнання під час оглядів та ремонтів тролейбуса.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій тролейбуса 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій тролейбуса 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій тролейбуса 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій тролейбуса 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій тролейбуса 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій тролейбуса 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій тролейбуса 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій тролейбуса 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій тролейбуса 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій тролейбуса 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.