* *
Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила очищення сировини та готової продукції від металомагнітних домішок на комбікормових заводах;
      - правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією;
      - порядок транспортування, дроблення, сепарування на найпростіших механізмах;
      - принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин та іншого аналогічного за складністю устаткування;
      - норми вантажопідйомності магнітних підков;
      - способи очищення установок магнітного захисту від металу;
      - систему змащення та змащувальні матеріали, що застосовуються.

1.4. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес дроблення (здрібнювання) грубих кормів, мінеральної, кормової та малоцінної харчової сировини, напівфабрикатів, очищення сировини та готової продукції від металомагнітних домішок способом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загороджень на електромагнітних сепараторах, магнітних колонках.

2.2. Зашиває мішки з готовою продукцією на мішкозашивальних машинах різних типів, окрім установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками.

2.3. Приймає, переміщує, очищає та розподіляє сировину по силосах з урахуванням її якості, завантажує та вивантажує продукти і сировину із місткостей під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.4. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу найпростіших дробарок, транспортних механізмів, магнітних установок, вентиляторів, циклонів, мішкозашивальних машин.

2.5. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою найпростіших очищувальних машин, засобів переміщення, навантажувально-розвантажувальних пристроїв, правильним наповненням силосів.

2.6. Пришиває маркувальні ярлики, підносить шпагат та нитки.

2.7. Заправляє нитками мішкозашивальну машину.

2.8. Очищає установки магнітного захисту від металу.

2.9. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні домішки.

2.10. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації і устаткування від залишків сировини та готової продукції.

2.11. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, усуває несправності в його роботі.

2.12. Регулює швидкість руху та товщину шару продукту, що надходить на очищення.

2.13. Очищає, змащує, промиває устаткування та деталі.

2.14. Прибирає робочу зону та устаткування.

2.15. Бере участь у підготовці приміщень до газації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник комбікормового виробництва 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.