Інструкція для посади "Технік з обліку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з обліку I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з обліку II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - основи економіки, порядок опрацювання діаграм, методику виконання розрахунків;
      - стандарти, технічні характеристики основного теплоенергетичного устаткування та режими його роботи;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки, оргтехніку;
      - застосовувані форми звітності, основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з обліку I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з обліку I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з обліку I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з обліку I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює щоденний облік та знімання показань лічильників природного газу, електроенергії та хлорної води.

2.2. Опрацьовує первинні дані, готує зведені дані щодо теплового району і передає дані про витрати енергоресурсів і холодної води за поточну добу в управління.

2.3. Аналізує використання енергоресурсів і холодної води за поточну добу та з початку облікового періоду, вживає заходів для перевитрат, непродуктивних втрат, додержання лімітів та норм витрат (у тому числі питомих).

2.4. У разі наявності перевитрати енергоресурсів і холодної води оперативно повідомляє керівників району (дільниць), майстрів та оперативний персонал (робітників, що впливають на використання енергоресурсів та технологічний процес).

2.5. Зводить баланс використання енергоресурсів і холодної води за місяць та подає його в управління.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з обліку I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з обліку I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з обліку I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з обліку I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з обліку I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з обліку I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з обліку I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з обліку I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з обліку I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з обліку I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.