Інструкція для посади "Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста шахтових холодильних установок 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову шахтових холодильних установок;
      - основні закони фізики щодо холодильного процесу;
      - вплив різних факторів та температурний режим роботи установок;
      - схему розміщення трубопроводів, арматури та приладів;
      - правила заповнення системи холодоагентом: систему й режим змащування механізмів;
      - правила вмикання й вимикання електроприладів;
      - ознаки неполадок обладнання та способи їх усунення;
      - порядок та правила ведення обліку роботи установок.

1.4. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обслуговування всього комплексу обладнання шахтових холодильних установок; пуск та підтримування найвигіднішого режиму роботи холодильних установок.

2.2. Здійснює встановлення температурного режиму установок залежно від температури повітря, що подається до шахти.

2.3. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за справністю двигунів, трубопроводів, арматури, приладів та апаратури.

2.4. Виявляв та усуває неполадки в роботі агрегатів і апаратури холодильних установок.

2.5. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт.

2.6. Веде встановлену документацію.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст шахтових холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування шахтових холодильних установок сумарною холодопродуктивністю від 200 тис.

5.2. ккал/г до 1200 тис.

5.3. ккал/г.