Інструкція для посади "Концентраторник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Концентраторник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію та принцип роботи концентраційних столів відсаджувальних машин;
      - технологічний процес відсадження, основні фізичні й хімічні властивості сировини, що обробляється, концентратів та продуктів;
      - стан постілі в кожній камері відсаджувальних машин;
      - методи регулювання обслуговуваних механізмів та установок, основні принципи збагачення;
      - норми виходу та вимоги до якості кінцевих продуктів;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Концентраторник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Концентраторник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Концентраторник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Концентраторник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес концентрації матеріалів збагачення на відсаджувальних машинах, концентраційних столах та іншому збагачувальному обладнанні.

2.2. Здійснює регулювання рівномірного живлення машин, столів водою та вихідним матеріалом, перевірку стану сіток та штучної постелі відсаджувальної машини, контроль за якістю розділення матеріалу збагачення на підставі аналізу відібраних проб усіх продуктів відсадження та інших видів збагачення.

2.3. Виконує пуск та зупинку відсаджувальних машин і допоміжного обладнання.

2.4. Спостерігає за роботою механізмів столу та відсаджувальних машин.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного обладнання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Концентраторник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Концентраторник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Концентраторник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Концентраторник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Концентраторник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Концентраторник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Концентраторник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Концентраторник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Концентраторник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Концентраторник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування концентраційних столів.