Інструкція для посади "Вивантажувач пилу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вивантажувач пилу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості пилу;
      - будову камер, лійок, рукавних фільтрів, скруберів, циклонів та іншого пиловловлювального обладнання;
      - схему руху пилу, газів, вентиляції й сполучення газопроводів, водоводів і установок з печами, що обертаються, та бункерами;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Вивантажувач пилу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вивантажувач пилу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вивантажувач пилу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вивантажувач пилу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує очищення циклонів, жолобів, труб, пилових камер, печей, що обертаються, скруберів, холодильних барабанів, рукавних фільтрів і площадок від пилу.

2.2. Збирає й навантажує пил.

2.3. Випускає пил через лійки вручну або механічним способом.

2.4. Транспортує пил й очищає колії.

2.5. Здійснює усунення підсосів, нещільностей у пилових камерах.

2.6. Знімає рукави з фільтрів, їх очищає, ремонтує.

2.7. Виготовляє нові, сортує та замінює рукави.

2.8. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вивантажувач пилу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вивантажувач пилу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.