Інструкція для посади "Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста самохідного кабелепересувача 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики обслуговуваного обладнання, його двигунів, трансформаторів;
      - систему керування;
      - марки і норми витрат пальних і мастильних матеріалів;
      - загальні знання про виробництво відкритих гірничих і дорожніх робіт;
      - правила складання відомостей на ремонт обладнання;
      - системи змащування, живлення та охолодження двигунів внутрішнього згоряння;
      - принцип роботи електричного обладнання;
      - правила підключення силового кабелю в електромережу;
      - призначення і принцип роботи засобів вимірювання;
      - правила ведення технічної документації;
      - причини виникнення неполадок у роботі кабелепересувача і способи їх усунення;
      - види ремонту;
      - основи електротехніки;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує самохідним кабелепересувачем з двигуном потужністю понад 147,2 кВт (200 к.с.) під час проведення механічного укладання і підбирання гнучкого високовольтного кабелю, що подає енергоживлення до екскаватора, відвалоутворювача.

2.2. Стежить за правильним намотуванням кабелю.

2.3. Перевіряє цілісність кабелю на головному і допоміжному барабанах.

2.4. Стежить за показаннями засобів вимірювання, кріпленням двигунів та гальмівних пристроїв.

2.5. Перевіряє заземлення і ввімкнення у мережу силового кабелю.

2.6. Стежить за роботою механізмів, генераторів; електрообладнанням кабельного візка.

2.7. Визначає трасу пересування.

2.8. Оглядає і заправляє дизель-електричну установку паливно-мастильними матеріалами.

2.9. Запускає дизель і керує його роботою.

2.10. Забезпечує узгодженість дій з машиністом екскаватора, відвалоутворювача.

2.11. Тримає кабелепересувач у непошкодженому стані, виявляє й усуває неполадки в його роботі.

2.12. Проводить поточний ремонт, бере участь в інших видах ремонту і складає відомості на ремонт обладнання.

2.13. Веде встановлену документацію.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст самохідного кабелепересувача 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.