* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання кумаронової смоли 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання світлої кумаронової смоли;
      - будову та конструктивні особливості устаткування, що обслуговується;
      - фізико-хімічні властивості сировини, реактивів, проміжних продуктів та готової продукції;
      - вимоги до якості продукції.

1.4. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання світлої кумаронової смоли.

2.2. Контролює витрати сировини, каталізатору, температуру полімеризації.

2.3. Відбирає полімеризований продукт з безперервним контролем його в'язкості та густини.

2.4. Контролює додержання заданого режиму обробки полімеризату, ректифікації сольвенту, подавання рідкої кумаронової смоли на склад, відбирання проб та результати їх аналізу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання кумаронової смоли 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.