Інструкція для посади "Лікар-стоматолог-хірург", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-стоматолог-хірург" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Стоматологія". Проходження інтернатури за фахом "Стоматологія" з наступною спеціалізацією за фахом "Стоматологія хірургічна". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію хірургічної стоматологічної допомоги населенню;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-стоматолога-хірурга;
      - показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - сучасну класифікацію захворювань ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки;
      - сучасні методи клініки, профілактики, діагностики та хірургічного лікування стоматологічних захворювань;
      - топографічну анатомію голови та щелепно-лицевої ділянки;
      - загальні питання нормальної та патологічної анатомії і фізіології, біохімії, мікробіології та інш.;
      - морфогенез захворювань щелепно-лицевої ділянки;
      - профілактику і терапію шоку та крововтрати;
      - загальні та спеціальні методи обстеження;
      - методи знеболення, інтенсивної терапії та реанімації;
      - основи фармакотерапії;
      - методи фізіотерапії та дієтичного харчування в хірургічній стоматології;
      - організацію диспансеризації хворих;
      - питання щодо працездатності хірургічних стоматологічних хворих;
      - засоби індивідуального захисту від гострих респіраторних захворювань та особливо небезпечних інфекцій;
      - форми і методи санітарної освіти серед населення;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-стоматолог-хірург призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-стоматолог-хірург підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-стоматолог-хірург керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-стоматолог-хірург під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної стоматологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної.

2.2. Застосовує сучасні методи діагностики та хірургічного лікування запальних процесів, травматичних ушкоджень, новоутворень, набутих вад і деформацій щелепно-лицевої ділянки.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.5. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Сприяє поширенню медичних знань серед населення.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-стоматолог-хірург має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-стоматолог-хірург має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-стоматолог-хірург має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-стоматолог-хірург має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-стоматолог-хірург має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-стоматолог-хірург має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-стоматолог-хірург має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-стоматолог-хірург має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-стоматолог-хірург має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-стоматолог-хірург несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Повинен вміти проводити клінічне обстеження хворого з хірургічним стоматологічним захворюванням, застосовуючи основні та допоміжні методи обстеження (інструментальні, лабораторні, рентгенологічні та інші); проводити диференційну діагностику основних стоматологічних захворювань; діагностувати запальні процеси щелепно-лицевої ділянки одонтогенного та неодонтогенного походження (пульпіт, періодонтит, періостит, остеомієліт, абсцес, флегмона, гайморит, лімфаденіт, фурункул, карбункул, тромбофлебіт вен обличчя), специфічні запальні процеси (актиномікоз, туберкульоз, сифіліс, ВІЛ та СНІД), запалення слинних залоз та їх протоків, слинокам'яну хворобу, невралгії, неврит трійчастого та лицьового нерва; діагностувати травматичні пошкодження зубів, альвеолярного відростка та щелеп; діагностувати аномалії розвитку зубів та деформації щелеп; діагностувати захворювання слинних залоз різної етіології; діагностувати доброякісні та злоякісні пухлини та пухлиноподібні захворювання щелепно-лицевої ділянки; діагностувати передраковий стан слизової оболонки порожнини рота, червоної облямівки губ, шкіри обличчя; діагностувати вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння.

5.2. Повинен вміти визначати необхідність алергологічних проб на медикаменти та інші препарати; проводити внутрішньошкірну, сублінгвальну та коньюктивальну алергологічну пробу на анестетик, оцінити результати діагностики; застосувати різні види місцевого знеболення (аплікаційну, інфільтраційну, периферичну провідникову анестезію) за показаннями; надавати невідкладну хірургічну допомогу при гострому зубному болю, при запальних процесах щелепно-лицевої ділянки (пульпіті, періодонтиті, періоститі, остеомієліті, абсцесі, перікороніті, запаленні слинних залоз та їхніх протоків, лімфаденіті, запальному інфільтраті, фурункулах, карбункулах); здійснювати типове видалення зубів, здійснювати розтин абсцесів з боку порожнини рота.

5.3. Повинен вміти проводити первинну хірургічну обробку при невогнепальних та вогнепальних пошкодженнях тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї; проводити накладання шин на зуби при вивихах зубів, тимчасову іммобілізацію при переломах щелеп; розробити схему післяопераційного догляду за хворим та профілактику післяопераційних ускладнень в умовах амбулаторного прийому; своєчасно визначити показання до госпіталізації та направити хворого до спеціалізованого медичного закладу.