Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії апаратури, яку монтує, способи монтажу радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку середньої складності за монтажними схемами;
      - правіша підведення схем, установлення деталей та приладів, послідовність включення їх у загальну схему;
      - будову, призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструменту та правила користування ними;
      - правила прокладання проводів, внутрішньої та зовнішньої мережі;
      - методи продзвонювання друкованих плат, блоків, вузлів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності;
      - загальні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує вузли, блоки, прилади радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності за монтажними схемами з повним заправленням та розпаюванням проводів та з'єднань.

2.2. Виконує демонтаж блоків, приладів, вузлів.

2.3. Монтує радіостанції, прокладає силові та високочастотні кабелі згідно з схемою, підключає та продзвонює їх.

2.4. Виготовляє за монтажними та принциповими схемами шаблони для в'язання джгутів середньої складності.

2.5. Складає монтажні схеми та штучні лінії (тимчасові).

2.6. Перевіряє виробничий монтаж за всіма параметрами.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура радіоелектронна та провідного зв'язку - міжпанельний монтаж.

5.2. Апарати проміжні, які входять у прилади і системи - повний монтаж.

5.3. Блоки та плати кольорового телевізора - поопераційний монтаж на конвеєрі.

5.4. Блоки та вузли спеціальної апаратури - монтаж.

5.5. Блоки, плати, ТЕЗи на мікросхемах - монтаж.

5.6. Блоки з друкованим та навісним монтажем - монтаж з паянням мікроблоків.

5.7. Блоки ЕОМ - електромонтаж за схемою середньої складності.

5.8. Випрямлячі напівпровідникових діодів - монтаж.

5.9. Генератори та фільтри кварцові - монтаж.

5.10. Електрокардіографи - міжплатний монтаж з перевіркою перемикача відведення.

5.11. Лінійки телевізійних трансляторів високочастотних середньої складності - монтаж за монтажними схемами.

5.12. Магнітоли малогабаритні, електрофони 1-го класу - монтаж; мікромодулі та мікроплати до них - складання, паяння та лудіння пазів мікроплат.

5.13. Осцилографи - міжплатний та повний монтаж із перевіркою схеми.

5.14. Передавачі кварцові, дводіапазонні, стаціонарні - монтаж за монтажною схемою (в умовах малосерійного виробництва).

5.15. Перемикачі (регулятори) на 12 та 24-х положеннях, 3-х та 4-х-платні - монтаж.

5.16. Підсилювачі запису або відтворювання магнітофона - монтаж за монтажною схемою (в умовах малосерійного виробництва).

5.17. Підсилювачі низької частоти, фільтри діапазонні - монтаж за принциповою схемою.

5.18. Плати друковані багатошарові на мікросхемах з планерними виводами - повний монтаж.

5.19. Плати чарунок ЕОМ, АТС середньої складності запобіжної апаратури дальнього зв'язку, підсилювачів апаратури дальнього зв'язку - монтаж.

5.20. Плати електронних годинників - паяння резонаторів, конденсаторів на монтажно-складальному пристрої.

5.21. Прилади типу з'єднувальних ящиків - повний електромонтаж із в'язанням джгута.

5.22. Радіоапаратура надвисоких частот - поопераційний монтаж.

5.23. Реле типу РПС - розпаювання вивідних кінців котушок, монтаж підвісних пружин, установлення якоря на цоколь та паяння.

5.24. Стаціонарна апаратура, спецапаратура - монтаж блоків середньої складності.

5.25. Схеми групові - з'єднання приладів за схемою.

5.26. Телевізори, радіоприймачі - монтаж за монтажними схемами (у дослідному виробництві).

5.27. Телевізори кольорові - усування дефектів монтажу із заміною окремих електрорадіоелементів.