Інструкція для посади "Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозувальника харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості завантажуваного продукту;
      - асортимент, сорт, розміри, вагу, якість;
      - норми завантаження і вивантаження продукту, матеріалів, напівфабрикатів;
      - строки і порядок завантаження;
      - будову і правила експлуатації устаткування.

1.4. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Завантажує до заданого рівня і вивантажує вручну чи за допомогою пневмотранспорта, тельфера, лебідки, елеватора, транспортера та інших завантажувальних механізмів місткості для зберігання сировини, сушильні камери, камери обкурювання, холодильні камери, обжарювальні і коптильні печі, автоклави, екстрактори, завальні ями продуктами, матеріалами, сировиною, напівфабрикатами та сушильні канали вагонетками з клеєм і желатином.

2.2. Засипає борошно в силоси понад 5 т за зміну.

2.3. Навішує, установлює, укладає на засоби переміщення.

2.4. Транспортує завантажені і вивантажені продукти, матеріали, сировину, напівфабрикати, гарячий шрот.

2.5. Перекачує жири.

2.6. Рівномірно розподіляє і розрівнює продукти по всій площі устаткування.

2.7. Установлює ящики, коробки, корзини, продукти, матеріали, сировину, напівфабрикати у штабелі, стопи і т.п.

2.8. Усуває несправності в роботі устаткування і транспортних засобів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.