Інструкція для посади "Готувач сумішей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач сумішей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача сумішей 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип дії устаткування;
      - рецептуру та технологію приготування суміші;
      - вимоги до якості готової суміші, сировини і напівфабрикатів.

1.4. Готувач сумішей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач сумішей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач сумішей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач сумішей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес змішування твердої, сипучої, пастоподібної, в'язкої сировини і напівфабриката у змішувальних машинах різної конструкції, у ваннах або котлах із різними мішалками до заданої технологією однорідності.

2.2. Веде процес приготування суміші спецій та прянощів для різних сортів ковбасних виробів відповідно до рецептури і технологічних інструкцій.

2.3. Готує суміші для концентратів круп'яно-бобових, солодких страв, супів, картопляних крекерів тощо.

2.4. Підбирає згідно із встановленою рецептурою, дозує, відвантажує, відмірює і завантажує у змішувачі, мішалки, ванни, котли необхідні компоненти сировини і напівфабрикатів.

2.5. Подрібнює на вовчках або протиральних машинах.

2.6. Підігріває змішану масу, додає у процесі змішування додаткові компоненти, ароматизуючі речовини, жири, олію, прянощі, спеції і т.п.

2.7. Контролює і регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів роботу машин, температуру маси, подачу пари.

2.8. Визначає органолептично закінчення процесу змішування.

2.9. Вивантажує готову однорідну масу.

2.10. Відправляє готову суміш на подальшу обробку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач сумішей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач сумішей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач сумішей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач сумішей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач сумішей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач сумішей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач сумішей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач сумішей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач сумішей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач сумішей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.