* *
Інструкція для посади "Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією варника харчової сировини та продуктів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та властивості сировини, напівфабрикатів;
      - технологію процесу варіння різних видів сировини;
      - вимоги до якості готової продукції;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес варіння сировини і продуктів у відкритих котлах із паровим підігрівом, парових ящиках і дисуторах.

2.2. Готує сировину, змішує її з різними компонентами, завантажує і вивантажує котли.

2.3. Контролює процес варіння і уварювання продукту за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, лабораторних аналізів або візуально.

2.4. Визначає момент закінчення процесу варіння органолептично або рефрактометром.

2.5. Веде процес подрібнення, фільтрації.

2.6. Регулює за показаннями приладів температуру, тиск, подачу пари.

2.7. Очищає та миє устаткування.

2.8. Усуває несправності в роботі устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Варник харчової сировини та продуктів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Варіння бульйонів, соусів, крупи, бобів, білка соєвого, картоплі, мас кондитерських, начинок, повидла, шпинату, щавлю, маринадного заливу, капустяно-грибної солянки, продуктів для дитячого харчування, пива, квасу, риби, крабів і морепродуктів, борошна рибного, сировини для спирту.