Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів IV групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову захисних установок та їхні технічні характеристики;
      - схеми вимірювання різниці потенціалів, прилади, що застосовуються для цього, їхнє призначення;
      - обсяг технічного огляду і обслуговування захисних установок;
      - обсяг профілактичних і поточних ремонтів захисних установок;
      - правила заміни кабелів, їхнє з'єднання та приєднання до об'єктів, що захищаються;
      - правила монтажу й демонтажу захисних установок та їхніх елементів;
      - основи електроніки.

1.4. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить ремонт і технічне обслуговування захисних установок.

2.2. Виконує роботи з монтажу й демонтажу складних елементів захисних установок.

2.3. Виконує роботи з вимірювання різниці потенціалів різних пристроїв, регулює режими роботи і перевіряє ефективність роботи захисних установок, визначає місця пошкодження кабелів і змінює пошкоджені ділянки.

2.4. Встановлює і знімає щитові прилади.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів V група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Дворові вводи, контрольно-вимірювальні пункти, шляхи електрифікованого транспорту - вимірювання різниці потенціалів "трубопровід-земля".

5.2. Електродренажна установка - поточний ремонт.

5.3. Кабельні лінії - визначення місць пошкоджень і заміна пошкоджених дільниць, підімкнення до рельса, трубопроводу, анодного заземлення.

5.4. Катодні станції - регулювання режимів, перевірка ефективності роботи, технічний огляд і обслуговування, профілактичний ремонт, ремонт перетворювача, заміна силового трансформатора, монтаж на конструкції і на цегляній кладці.

5.5. Установка протекторного та електродренажного захисту - технічний огляд і обслуговування.