Інструкція для посади "Тунельний робітник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тунельний робітник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією тунельного робітника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову розчиномішалок, обробку тунелей та їх гідроізоляцію;
      - склад розчинів і їх основні властивості;
      - основні вимоги до якості матеріалів і добавок, що нагнітаються.

1.4. Тунельний робітник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тунельний робітник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тунельний робітник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тунельний робітник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює монтаж і демонтаж шланга з ін'єктором під час нагнітальних робіт.

2.2. Замазує свердловини після нагнітання розчинів.

2.3. Підготовляє поверхні під ізолюючі покриття.

2.4. Готує свинцеві, освинцьовані шнури та інші суміші для карбування.

2.5. Карбує шви вручну.

2.6. Розігріває бітумні мастики, виконує цементні стяжки під ізоляцію, наносить бітумну мастику на поверхні.

2.7. Дозує і складає різні суміші.

2.8. Замінює бури і карбівки, підключає інструмент до повітропровідної мережі.

2.9. Збирає і розбирає інвентарні риштування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тунельний робітник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тунельний робітник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тунельний робітник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тунельний робітник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тунельний робітник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тунельний робітник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тунельний робітник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тунельний робітник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тунельний робітник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тунельний робітник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.