Інструкція для посади "Інженер-технолог з видобутку нафти й газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-технолог з видобутку нафти й газу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації видобутку нафти і газу;
      - основи розроблення нафтових і газових родовищ;
      - техніку і технологію видобутку, збирання нафти і газу, підземного (поточного) і капітального ремонту свердловин;
      - основи технології будівництва свердловин;
      - умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об'єктах нафто- і газопромислу, способи їх запобігання і ліквідації;
      - спеціалізацію підрозділів, що обслуговують нафто- або газопромисел;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу і правила розроблення нафтових і газових родовищ;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технологічну підготовку виробництва, дотримання встановлених технологічних режимів роботи нафтогазопромислових об'єктів.

2.2. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи свердловин та інших виробничих об'єктів відповідно до встановлених технологічних режимів.

2.3. Бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання та усунення порушень технологічних процесів видобутку нафти і газу та закачування агенту у продуктивні пласти.

2.4. Контролює обсяги та якість робочого агенту, що закачується у пласт.

2.5. Розробляє геолого-технічні заходи на свердловинах, спрямовані на виконання встановлених завдань з видобутку нафти і газу.

2.6. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією.

2.7. Вносить зміни у технічну документацію у зв'язку із змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва.

2.8. Складає заявки на послуги, що надаються цеху з видобутку нафти і газу іншими підрозділами.

2.9. Складає і забезпечує виконання графіків депарафінізації, проведення заходів з солевідкладень (корозії) у свердловинах і трубопроводах.

2.10. Організовує своєчасну підготовку нафтогазових об'єктів до ремонту.

2.11. Бере участь у складанні замовлень (нарядів-завдань) на підземний і капітальний ремонт свердловин, проведенні операцій з впливу на привибійну зону.

2.12. Контролює якість ремонтних робіт на нафтогазопромислових об'єктах.

2.13. Аналізує технологічні процеси видобутку, збирання нафти і газу та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення.

2.14. Бере участь у розгляді проектів будівництва нафтогазопромислових об'єктів, у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів видобутку, збирання нафти і газу та впровадженні їх у виробництво.

2.15. Веде облік аварій в експлуатаційних свердловинах і на технологічних установках.

2.16. Аналізує причини аварій, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.

2.17. Бере участь у розробленні заходів щодо створення безпечних умов праці, охорони навколишнього середовища, у розробленні технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів, палива та енергії.

2.18. Контролює раціональне використання матеріально-технічних засобів і транспорту.

2.19. Бере участь у роботах щодо впровадження і випробування нової техніки, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, збирання нафти і газу.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.