* *
Інструкція для посади "Апаратник відстоювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник відстоювання 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника відстоювання 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукції;
      - фізико-хімічні основи та суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується;
      - параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та продуктів;
      - будову основного та допоміжного устаткування;
      - правила відбору проб;
      - схему комунікацій;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник відстоювання 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник відстоювання 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник відстоювання 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник відстоювання 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес відстоювання в апаратах різних конструкцій.

2.2. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.3. Готує суспензії до процесу відстоювання.

2.4. Подає продукт до відстійників.

2.5. Регулює кількість суспензії, що надходить, та реагентів, які прискорюють процес розділення на рідку та тверду фракції.

2.6. Відстоює.

2.7. Підтримує задану температуру суспензії.

2.8. Вивантажує осаджений продукт або зливає освітлену рідину.

2.9. Промиває осадок, осушує (віджимає).

2.10. Стежить за роботою моторів, приводів, заміняє гребки.

2.11. Контролює дотримання технологічного регламенту за результатами аналізів.

2.12. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.13. Обслуговує згущувачі з мішалками, реактори-осаджувачі та інші відстійники періодичної та безперервної дії, насоси, збірники, фільтри.

2.14. Приймає устаткування з ремонту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник відстоювання 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник відстоювання 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.