* *
Інструкція для посади "Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією варника електроізоляційних лаків, смол та мастик 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії варильних котлів, феноловиплавителів та вагів;
      - технологічний процес варіння основних лаків, смол та мастик, їх рецептуру;
      - властивості, призначення та технічні вимоги до основних видів сировини, лаків, мастик та смол;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - види браку, які можуть виникнути в процесі варіння, способи їх виявлення та запобігання;
      - форми ведення запису режимів варіння.

1.4. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес варіння масляно-бітумних лаків та напівфабрикатів на основі лляних та напіввисихаючих масел, емалевих лаків, бітумних та церезинових компаундів, фенольно- та крезольно-формальдегідних безспиртових смол, сикативів.

2.2. Готує устаткування до роботи.

2.3. Зважує, дозує та завантажує сировину та напівфабрикати у варильні котли.

2.4. Регулює температуру варіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Визначає готовність смол, мастик та лаків.

2.6. Фільтрує та зливає лаки у приймальні ємності для відстою та зберігання.

2.7. Записує режими варіння у спеціальному журналі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.