Інструкція для посади "Електромонтажник-схемник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник-схемник 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила монтажу простих схем за шаблоном та взірцем;
      - найменування, призначення та спосіб застосування найпростішого слюсарного та електромонтажного інструменту і пристроїв;
      - правила різання, правлення та зачищення ізоляції провідників;
      - призначення найпростіших електричних машин;
      - заходи з роботи прокладання провідників;
      - способи виготовлення гнучкого монтажу;
      - елементарні основи знань з електротехніки.

1.4. Електромонтажник-схемник 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник-схемник 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник-схемник 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник-схемник 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи, пов'язані з монтажем електросхем, вузлів та виробів.

2.2. Ріже захисні та маркувальні трубки й проводи в розмір на пневматичних, механічних та ручних ножицях за упором або взірцем.

2.3. Зачищає проводи та встановлює кабельні наконечники.

2.4. Виготовляє скоби, хомутики та кабельні наконечники невеликого розміру; розмічає із застосуванням простих шаблонів.

2.5. Фарбує провідники у встановлені кольори.

2.6. Ізолює провідники та маркує кабелі.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник-схемник 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник-схемник 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бирки картонні - виготовлення.

5.2. Бензоелектричні агрегати - розроблення провідників перед паянням для магнітного підсилювача та дроселя.

5.3. Деталі пускорегулювальної апаратури прості - виготовлення.

5.4. Корпуси запобіжників - установлення плавкої вставки.

5.5. Шафи релейні - встановлення втулок та скоб.