Інструкція для посади "Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову електрованн та устаткування, яке обслуговує;
      - призначення і правила застосування простих пристроїв та інструментів;
      - способи та прийоми ізолювання різними лаками та спеціальними ізоляційними композиціями;
      - рецептуру та способи приготування композицій;
      - призначення ізоляційних матеріалів.

1.4. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ізолює поверхні деталей та виробів простого профілю (елементні ковпачки, контакти, картонні та паперові деталі, місця паяння) різними лаками та композиціями вручну та простими пристроями в електрованнах при заданій температурі.

2.2. Готує композиції, знежирює деталі та вироби перед ізолюванням.

2.3. Завантажує ізоляційні матеріали у електрованни.

2.4. Визначає якість ізоляційних матеріалів за зовнішнім виглядом.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник елементного виробництва 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.