* *
Інструкція для посади "Апаратник осадження 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник осадження 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника осадження 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується;
      - параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник осадження 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник осадження 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник осадження 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник осадження 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Впроваджує технологічний процес осадження застосовуванням дорогих, легкорозкладних, вибухонебезпечних, отруйних або сильнодіючих речовин без відділення або з відділенням фази, а також під час отримання літопону методом осадження.

2.2. Попередньо очищає робочі розчини від домішок.

2.3. Дозує сировину та розчини в реактори.

2.4. Передає суспензії в відстійники, відстоює, відкачує маточний розчин.

2.5. Кристалізує продукт, вивантажує продукт, центрифугує, фільтрує, промиває.

2.6. Забезпечує особливо точне дозування сировини, температуру, час осадження, заданий відсоток вмісту домішок, вихід стандартного продукту та інші показники.

2.7. Провадить аналізи.

2.8. Обслуговує кристалізатори, центрифуги, а також спеціальні пристрої, які необхідні для дотримання умов ведення особливо точного процесу осадження.

2.9. Розраховує витрати сировини та вихід продукції.

2.10. Транспортує на склад готової продукції.

2.11. У разі потреби контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник осадження 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник осадження 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник осадження 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник осадження 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник осадження 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник осадження 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник осадження 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник осадження 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник осадження 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник осадження 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.