Інструкція для посади "Каландрувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Каландрувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією каландрувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову каландрів різних типів;
      - технологічний процес каландрування та сполучених переділів;
      - правила налагодження каландрів до роботи;
      - фІзико-хімічні властивості сумішей, які каландруються;
      - технічні вимоги до якості продукції, сумішей та матеріалів, які застосовуються.

1.4. Каландрувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Каландрувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Каландрувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Каландрувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес отримання плівки пластикату, вініпласту та інших каландруванням на каландрах різної конструкції.

2.2. Каландрує полівінілхлоридні, гліфталеві, кумаронові та інші полімерні суміші (окрім гумових) в монолітне одношарове полотно або плівки багатошарового лінолеуму на каландрах за довжиною валків понад 1500 мм.

2.3. Веде процес каландрування каталізатора (крейдяної суміші), магнітних стрічок з нанесеним феромагнітним шаром та паперових баритованих фотопідкладок.

2.4. Регулює рівномірне живлення каландра, розподіляє суміш, яка надходить, за довжиною валків каландра, натягнення намотування.

2.5. Налагоджує каландри залежно від товщини, ширини та ущільнення виробів, які виготовляються.

2.6. Керує каландрувальниками, які обслуговують калавдри довжиною валків до 1500 мм.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Каландрувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Каландрувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Каландрувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Каландрувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Каландрувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Каландрувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Каландрувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Каландрувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Каландрувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Каландрувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.