Інструкція для посади "Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності АГНКС;
      - будову і схему роботи АГНКС;
      - регламенти планово-запобіжних ремонтів обладнання та правила проведення випробувань;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони навколишнього середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами з експлуатації енергетичного обладнання автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, систем енергообігріву і вентиляції, систем автоматизації та сигналізації технологічного обладнання АГНКС.

2.2. Проводить технічний огляд та поточний ремонт обладнання АГНКС, систем вентиляції, автоматизації та сигналізації.

2.3. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжного ремонту обладнання АГНКС.

2.4. Контролює виконання робітниками зміни робіт з експлуатації та ремонту обладнання відповідно до правил та виробничих інструкцій з безпечного ведення робіт.

2.5. Бере участь у проведенні огляду обладнання, пристроїв до вантажопідіймальних механізмів, діелектричних захисних засобів.

2.6. Забезпечує передбачений технологічним регламентом та інструкціями порядок пуску і зупинок обладнання АГНКС.

2.7. Бере участь у прийманні в експлуатацію та виведенні на установлений режим роботи технологічного та допоміжного обладнання, посудин і трубопроводів, що вийшли з ремонту та випробування.

2.8. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання технологічного регламенту та інструкцій за професією та видами робіт.

2.9. Складає заявки на запасні частини і матеріали.

2.10. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо запобігання їм.

2.11. Бере участь у проведенні контролю за станом охорони праці.

2.12. Веде установлену технічну документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.