Інструкція для посади "Акомпаніатор, концертмейстер II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акомпаніатор, концертмейстер II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Добрі музичні здібності; необхідний рівень виконавської майстерності і технічної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи естетики;
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - основні напрямки розвитку сучасної музики;
      - найбільш значні твори музичного класичного та сучасного репертуару;
      - методи самостійної роботи над музичним твором, а також методи вокальної педагогіки і ансамблевого (хорового) співу;
      - знання методики роботи з інструменталістами різних спеціальностей;
      - природу вокалу, ансамблево-інструментальної музики;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виступає в концертах з підготовленими музичними творами за вказівкою адміністрації як на стаціонарі, так і на гастролях відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми.

2.2. Має хорошу техніку володіння музичним інструментом і необхідну професійну кваліфікацію для супроводження на високому художньому рівні виступів солістів у змішаних, сольних та інших концертах, а також у проведенні репетицій з підготовки нових концертних номерів і програм з концертними виконавцями усіх жанрів.

2.3. Постійно підвищує професійну кваліфікацію і вдосконалює виконавчу майстерність.

2.4. Приходить на репетиції творчо підготовленим.

2.5. За вказівкою керівництва проводить з виконавцем заняття з поточного репертуару.

2.6. Для виробничо-творчих потреб концертної організації бере участь у механічному записі концертних номерів.

2.7. Виконує нові музичні твори з листа і транспонує нотний матеріал звичайної складності.

2.8. Бере участь в обговоренні планів поточної роботи та інших питань творчої діяльності концертної організації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акомпаніатор, концертмейстер II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.