Інструкція для посади "Дозувальник реагентів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дозувальник реагентів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дозувальника реагентів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення реагентів під час флотації та їх номенклатуру;
      - схему реагентопроводів та точки подавання реагентів;
      - способи заміру концентрації реагентів;
      - облік і правила зберігання реагентів;
      - умовну сигналізацію;
      - способи застосування токсичних реагентів при великій кількості точок дозування;
      - методи проведення розрахунків та встановлення на приладах заданих режимів дозування автоматичними системами.

1.4. Дозувальник реагентів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дозувальник реагентів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дозувальник реагентів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дозувальник реагентів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює обслуговування живильників, реагентопроводів, дозувальних установок до чотирьох секцій та забезпечення їх безперебійної роботи.

2.2. Переносить та розподіляє розчини реагентів, що надходять, за витратними бочками і точками живлення.

2.3. Проводить контрольні заміри концентрації розчинів реагентів.

2.4. Веде облік витрат розчинів реагентів за одиницю часу і на тонну перероблюваного вугілля.

2.5. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.6. Проводить періодичне очищення баків живильників реагентів від нерозчинного осаду.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дозувальник реагентів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дозувальник реагентів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування реагентопроводів, дозувальних установок з чотирьох і більше секцій за сумарними витратами реагентів на одну секцію до 20 куб.м/г.